Tâm thư kêu đóng góp từ thiện

Thảo luận trong 'Chương Trình Từ Thiện'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 15/3/2016:
  1. Mạnh thường quân giấu tên ủng hộ quỹ số tiền: 3.000.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 17/3/2016:
  Chị Bùi Thị Nga ở Bình Phước đóng góp từ thiện. Số tiền 200.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 3. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 19/3/2016:
  1. Mạnh thường quân dấu tên. Ủng hộ 200.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 4. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 22/3/2016:
  1. Mạnh thường quân có tên Hoa Ng Kim Thien. Ủng hộ số tiền: 1.000.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 5. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 23/3/2016:
  1. Mạnh thường quân dấu tên đóng góp nhỏ với quỹ từ thiện TinhTam số tiền: 100.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 6. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 27/03/2016:
  1. Mạnh thường quân dấu tên. Ủng hộ số tiền: 100.000 VNĐ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 7. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 1/4/2016:
  1. Mạnh thường quân dấu tên. Ủng hộ số tiền: 200.000 VNĐ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 8. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 2/4/2016:
  1. Một nhà hảo tâm dấu tên ở Phương Canh, Xuân Phương, Hà Nội ủng hộ 150.000 VNĐ và 20 tải quần áo. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
  Last edited: 3/4/16
 9. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 5/4/2016:
  1. Chị Hồng. SĐT: 09885..871. Email: hongntt2...@yahoo.com. Ủng hộ tiền mặt số tiền: 2.000.000 VNĐ. Rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 10. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 9/4/2016:
  1. Một nhà hảo tâm giấu tên ủng hộ tiền mặt số tiền: 500.000 VNĐ. Với lới nhắn: Vì một xã hội tươi đẹp.
  2. Mạnh thường quân có số điện thoại: 0966...588. Địa chỉ: 58 Nguyễn Khánh Toàn, Ba Đình, Hà Nội. Ủng hộ hiện vật: Quần áo.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh(chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn hạnh phúc và an lạc...
   
 11. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 10/4/2016:
  1. Chị Nguyễn Thị Kim Nhung. Địa chỉ: Tòa nhà VP5, bán đảo Linh Đàm, Hà Nội. Số điện thoại: 0911...909. Ủng hộ tiền mặt số tiền: 1.000.000 VNĐ và quần áo.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 12. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 24/4/2016:
  1. Chị Dung có số điện thoại: 0985..2483. Địa chỉ: Phường Định Công, Hà Nội. Ủng hộ quần áo và tivi cũ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 13. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 26/4/2016:
  1. Anh Hùng có số điện thoại: 0906...3222. Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ủng hộ quần áo và số tiền mặt: 500.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 14. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 28/4/2016:
  1. Chị Đặng Kiều Tiên. Số điện thoại: 0128...8686. Ủng hộ số tiền 200.000 VNĐ

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
  Last edited: 4/5/16
 15. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 4/5/2016:
  1. Một nhà hảo tâm giấu tên ủng hộ tiền mặt số tiền: 1.000.000 VNĐ. Với lời nhắn: Ủng hộ quỹ đóng góp từ thiện.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 16. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 6/5/2016:
  1. Chị Vu Thi Ngoc Huong. Số điện thoại: 0987..4994. Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh. Ủng hộ số tiền mặt 1.000.000 VNĐ. Với lời nhắn: Nop TM.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 17. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 7/5/2016:
  1. Một mạnh thường quân dấu tên. Ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Đóng góp ủng hộ người nghèo. Cảm ơn trang Page Tĩnh Tâm ...

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 18. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 9/5/2016:

  1. Anh Nguyễn Quốc Cường. Số điện thoại: 0906..9239. Ủng hộ số tiền mặt 500.000 VNĐ.
  2. Mạnh thường quân đang là Việt Kiều giấu tên. Ủng hộ số tiền mặt 2.000.000 VNĐ

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 19. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 11/5/2016:

  1. Chị Đinh Thị Thanh Phương ủng hộ số tiền mặt 200.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 20. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 12/5/2016:
  1. Anh Tuấn ủng hộ số tiền mặt 50.000 VNĐ. Với lời nhắn: Đóng góp cho quỹ từ thiện TinhTam.vn.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anh luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   

Chia sẻ bài viết đến mọi người