Tâm thư kêu đóng góp từ thiện

Thảo luận trong 'Chương Trình Từ Thiện'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 18/5/2016:
  1. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến. Số điện thoại: 0987...865. Ủng hộ hiện vật: Quần áo.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 20/5/2016:
  1. Nhà hảo tâm giấu tên ủng hộ số tiền mặt 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Cùng chung tay chia sẻ. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 3. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 21/5/2016:
  1. Chị Hiền. Số điện thoại: 0987...185. Ủng hộ hiện vật: Quần áo.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 4. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 19/5/2016:
  1. Một nhà hảo tâm xin giấu tên ủng hộ số tiền mặt: 2.000.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 5. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 26/5/2016:
  1. Chị Mai Trang. Ủng hộ: maitrang7570@yahoo.com.vn ủng hộ. Ủng hộ số tiền 300.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...

  Ngày 27/5/2016:
  1. Chị Nguyễn Thị Mai Anh. Ủng hộ số tiền: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Ủng hộ quỹ từ thiện Tĩnh Tâm cho những mảnh đời khó khăn.

  2. Anh Trần Thanh Hải. Ủng hộ số tiền: 200.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh (chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 6. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 28/5/2016: Chị Đoàn Thị Thêu ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Chung tay giúp đỡ mảnh đời khó khăn.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 7. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 30/5/2016:
  1. Chị Đỗ Thị Hằng Hà. Ủng hộ số tiền mặt: 100.000 VNĐ. Với lời nhắn đóng góp từ thiện Tĩnh Tâm. Số điện thoại: 0127...5577.
  2. Anh Trần Bảo Chung. Ủng hộ số tiền mặt 100.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh(chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 8. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 1/6/2016:
  1. Chị Pham Minh Thu ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn Pham Minh Thu từ thiện.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 9. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 5/6/2016:
  1. Một mạnh thường quân giấu tên. Ủng hộ số tiền mặt: 500.000 VNĐ. Với lời nhắn: Ủng hộ quỹ từ thiện Tĩnh Tâm để sống.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 10. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 9/6/2016:
  1. Chị Lê Thị Hồng Liên. Ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Ủng hộ A Di Đà Phật.
  2. Các hộ gia đình tầng 31, tòa nhà VP3, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Ủng hộ hiện vật quần áo.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh(chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 11. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 6/6/2016:
  1. Anh Trieu Trung Hai. Ủng hộ số tiền mặt: 300.000 VNĐ. Với lời nhắn: Chuyển tiền từ Trieu Trung Hai ủng hộ quỹ từ thiện Tam Trinh.vn.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anh luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 12. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 14/7/2016:
  1. Chị Lê Thị Hằng. Ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Với lời nhắn: Ủng hộ quỹ Tĩnh Tâm.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 13. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 15/7/2016:
  1. Chị Vũ Ánh Nguyệt. Địa chỉ Định Công, Hà Nội. Ủng hộ số tiền mặt: 200.000 VNĐ. Và một số quần áo. Số điện thoại: 0974..7122.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 14. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 21/7/2016:
  1. Chị Hằng Vĩnh Phúc 0913..6086. Ủng hộ sách vở.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 15. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 28/7/2016:
  1. Bạn No Thanh Lu. Ủng hộ số tiền mặt 100.000 VNĐ. Vời lời nhắn: Xin đóng góp 1 chút nhỏ quỹ Tĩnh Tâm chuyển giúp No Thanh Lu.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 16. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 17/8/2016:
  1. Chị Trần Thị Huyền Nga. Ủng hộ số tiền mặt 300.000 VNĐ. Với lời nhắn: Trần Thị Huyền Nga chuyển tiền từ thiện.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 17. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 18/8/2016:
  1. Chị Trang, Hà Nội. SĐT: 0127...4299. Ủng hộ quần áo, đồ chơi trẻ em và 100k.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 18. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 1/9/2016:
  1. Chị Trần Thị Thu Trang ủng hộ số tiền mặt 200.000 VNĐ. Cùng lời nhắn: Trần Thị Thu Trang ủng hộ quỹ từ thiện Tĩnh Tâm để sống mãi.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 19. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 9-9-2016:
  1. Chị Nguyễn Thị Kim Lan. Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Facebook: lannguyen. Số điện thoại: 0988..3766. Ủng hộ số tiền mặt: 200k và quần áo cũ.
  2. Chị Trần Thị Mến. Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng. Ủng hộ quần áo cũ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 20. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 14-9-2016:
  1. Một nhà hảo tâm giấu tên. Ủng hộ số tiền mặt từ TK Vietinbank 711A62406668 là 500.000 VNĐ.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...

  Ngày 19-9-2016:
  1. Chị Lâm. Địa chỉ: Số 7, ngõ 97, Triều Khúc, Hà Nội. SĐT: 0165...1718. Ủng hộ quần áo.
  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn. Chúc gia đình bạn luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
  Last edited: 27/9/16

Chia sẻ bài viết đến mọi người