Tâm thư kêu đóng góp từ thiện

Thảo luận trong 'Chương Trình Từ Thiện'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 7-4-2017:
  1. Anh Nguyễn Hoàng Vinh ủng hộ quỹ từ thiện TinhTam.vn số tiền mặt 5.000.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anhluôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...

  Ngày 20-4-2017:
  1. Anh Duong Song Ha ủng hộ quỹ từ thiện TinhTam.vn số tiền mặt 1.000.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anhluôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 25-4-2017:
  1. Chị Lâm. SĐT: 01658..1718. Địa chỉ: Số 7, ngõ 97 Triều Khúc, Hà Nội. Ủng hộ quần áo cũ và mũ bảo hiểm trẻ em.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 3. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 3-5-2017:
  1. Anh Dau Duc Tinh. Ủng hộ quỹ từ thiện tĩnh tâm số tiền mặt 200.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anhluôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 4. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 8-5-2017:
  1. Chị Đỗ Thị Hằng Hà. Facebook Đỗ Hằng Hà. Ủng hộ quỹ từ thiện Tĩnh Tâm số tiền mặt 100.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 5. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 10/5/2017:
  1. Một mạnh thường quân dấu tên ủng hộ quỹ số tiền 400.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...

  Ngày 15-5-2017:

  1. Anh Nguyễn Hoàng Vinh ủng hộ quỹ từ thiện TinhTam.vn số tiền mặt 3.000.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anhluôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 6. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 16-5-2017:
  1. Một mạnh thường quân dấu tên ủng hộ quỹ số tiền 300.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 7. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 18-6-2017:
  1. Một mạnh thường quân dấu tên ủng hộ quỹ số tiền 50.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...

  Ngày 28-6-2017:
  1. Chị Vũ Lan Phương. Facebook là Phuong Vu ủng hộ số tiền mặt 300.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 8. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 4-7-2017:
  1. Một mạnh thường quân dấu tên ủng hộ quỹ số tiền 200.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh (chị). Chúc gia đình anh(chị) luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 9. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 14-7-2017:
  1. Chị Võ Thị Hồng Phượng. Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định. Số ĐT: 093.....2026. Ủng hộ số tiền mặt 500.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 10. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 19-7-2017:
  1. Chị Trần Thị Xuân - Hà Nội. SĐT: 0123.....880. Ủng hộ 1 tải quần áo cũ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
 11. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 21-8-2017:
  1. Nhà hảo tâm BO-THACH PHUONG MINH HA THANH HA. Ủng hộ quỹ từ thiện Tĩnh Tâm số tiền 200.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị. Chúc gia đình chị luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   
  Last edited: 6/9/17
 12. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 29-08-17:
  1. Anh Nguyễn Hoàng Vinh ủng hộ quỹ từ thiện TinhTam.vn số tiền mặt 3.000.000 VNĐ.

  Hội từ thiện Tĩnh tâm để sống mãi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Chúc gia đình anh luôn an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
   

Chia sẻ bài viết đến mọi người