Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Đi lễ chùa - tĩnh tâm để sống mãi.

 1. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Có lỗi với đồng nghiệp.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 20:52
 2. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Lời sám hối.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 20:51
 3. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Chùa Dư Hàng.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 18:51
 4. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Chùa An Lạc.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 18:50
 5. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Tụng Chú Đại Bi 21 Biến, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ, rất hay.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 16:56
 6. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Bát Nhã Tâm kinh.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 16:55
 7. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Đền Xưa.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 14:55
 8. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Khi phiền muộn hãy đọc bài này, đọc xong sẽ nhoẻn miệng cười!.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 14:54
 9. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Chùa Cái Bầu - Trúc Lâm Thiền Viện Giác Tâm.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 12:52
 10. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề 2 món nợ tuyệt đối không vay mượn, kẻo muôn đời mất phúc.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 12:51
 11. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Làm người, ta lựa chọn chân thành; xử sự, ta lựa chọn thiện lương.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 10:54
 12. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Đền Cao.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 10:53
 13. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Lời sám hối.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 08:52
 14. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Phát Nguyện vãng sinh và hồi hướng có rất nhiều linh ứng.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  19/1/18 lúc 08:51
 15. halantrang83 đã trả lời vào chủ đề Khi Chết Chúng Ta Có Thể Mang Theo Được Gì?.

  Nến thơm Thần Tài - Phật Thủ - Hoa Sen Thắp Sáng Tài Vận - May Mắn Cả Năm Năm Mậu Tuất sắp đến, Ban thờ nên có một cặp Nến Phật Thủ...

  18/1/18 lúc 20:51
Đang tải...