10 Điều thiện xuất phát từ tâm

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Những điều thiện mà chúng ta nên thực hiện để tạo nghiệp tối cho bản thân và gia đình giúp cho bạn và người thân có được hạnh phúc hoàn hảo trong cuộc sống.
  01. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại

  02. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất nảo

  03. Đối với chánh Pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiết thân mạng

  [​IMG]

  04. Với tất cả Pháp sanh lòng thắng nhẩn, không chấp trước

  05. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưởng cúng dường
  06. Tâm cầu chủng trí Phật, trong tất cả các thời không xao lảng

  07. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng, cung kính, không khinh rẻ là thấp hèn

  08. Không xai đấm thế luận, đối với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định

  09. Tâm thanh tịnh tu các căn lành, không hề tạp nhiễm

  10. Đối với các Đức Như Lai xả lìa các tướng, khởi lòng tùy niệm.
  Tĩnh Tâm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người