Bài văn khấn Nôm cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tại nhà và trên chùa

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  TinhTam.vn xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo bài văn khấn Nôm cúng Rằm tháng Giêng (còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu) tại nhà và trên chùa.

  Rằm tháng Giêng được coi là ngày rằm quan trọng nhất năm trong đời sống tâm linh người Việt. Vào ngày này, rất nhiều gia đình làm lễ cẩn trọng, chu đáo để cúng bái Tổ tiên trên Chùa. Nhiều gia đình thì thành tâm làm lễ tại nhà.

  [​IMG]
  Ảnh minh họa
  TinhTam.vn xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo bài văn khấn Nôm cúng Rằm tháng Giêng thường được dùng nhiều nhất khi cúng tại nhà:

  Nam mô a di đà phật (3 lần)

  - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

  - Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

  Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

  Ngụ tại:………………………………………………………………

  Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm… gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

  Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

  Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

  Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ lại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con được vạn sự an lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

  Phục duy cẩn cáo!

  Nam mô a di đà phật (3 lần)


  Dưới đây là bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng trên chùa:

  Nam mô A Di Đà Phật !( 3 lần)
  Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
  Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
  Tín chủ (chúng) con là: …………………..
  Ngụ tại: ………………….
  Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.
  Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
  – Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
  – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.
  – Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
  – Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  – Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.
  Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).
  Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.
  Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
  Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.
  Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

  TinhTam.vn​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người