Edit Tags: Bạn chỉ cần nỗ lực để không hổ thẹn với lương tâm, còn những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh

Multiple tags may be separated by commas.