Bí Quyết Để Vượt Thoát Luân Hồi

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  “Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà” (ái không nặng không sanh ra ở Ta Bà). Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. “Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Ðộ” (niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Ðộ). Vãng sanh Tịnh Ðộ phải dựa vào A Di Ðà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Ðà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Ðộ. Nếu khi niệm “A Di Ðà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Ðộ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở.

  Một đời này chỉ có một mục tiêu: muốn gặp A Di Ðà Phật, muốn đến Cực Lạc Thế Giới. Làm sao đi? Trong kinh dạy chúng ta “chấp trì danh hiệu” thì có thể đi. Bạn vẫn còn buông lơi danh hiệu này không? Không thể buông lơi được rồi. Chỉ cần nắm được câu Phật hiệu này, các thứ khác đều có thể bỏ đi, vì “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (hễ có hình tướng đều là hư giả), một thứ cũng không mang theo được, mọi thứ đều không có ích lợi gì. Bạn phải nhớ cho kỹ: muốn những thứ khác chính là tạo nghiệp lục đạo luân hồi; không muốn cái gì hết cũng là nghiệp lục đạo luân hồi, rơi vào vô minh. Bạn không rơi vào vô minh thì rơi vào tà niệm. Vô minh cùng tà niệm đều không ra nổi lục đạo. Chúng ta không muốn rơi vào vô minh, cũng không muốn rơi vào tà niệm, chỉ có một phương pháp: nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, nhất định ra khỏi vô minh, ra khỏi tà niệm. Phương pháp này đơn giản dễ dàng, thật sự tuyệt diệu.
  Trong hai mươi bốn giờ đồng hồ chỉ có A Di Ðà Phật, ngoài A Di Ðà Phật ra, cái gì cũng đều không có. Hôm nay tôi truyền thụ bí quyết này cho Quý vị, tôi nói rất là rõ ràng, rất minh bạch, không phụ lòng mọi người; mọi người phải nhớ kỹ, phải chăm chỉ đi làm thì bạn sẽ không phụ lòng tôi. Tôi còn có một người mẹ già ở Thượng Hải, có người đến Thượng Hải gặp bà, nói bà thường nhớ tôi. Cái ý niệm này sai rồi. Năm nay tôi phải đi một chuyến, khuyên bà không được nhớ tôi, mau mau chuyển ý niệm sang nhớ A Di Ðà Phật. Nhớ A Di Ðà Phật, niệm A Di Ðà Phật mới có thể sống mãi, là trí tuệ lớn thật sự. Chúng ta tương lai đều đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ngày ngày ở chung với nhau. Vì thế con nhớ mẹ, mẹ nhớ con là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Tương lai ai nấy tự luân hồi, cũng không thể gặp mặt nhau nữa, chính là gặp mặt cũng không nhận ra nhau. Vì vậy nếu muốn mãi mãi ở chung với nhau thì chỉ có một cách: mọi người đều nhớ A Di Ðà Phật. Ðến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ngày ngày ở chung với nhau.
  Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người