Cái đẹp

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá, cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi: "Tôi là Hoa Hậu, là người đẹp nhất, ai gặp cũng phải ngước nhìn, chú có thấy tôi đẹp lắm không?

  [​IMG]
  Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
  Thưa cô, tôi thấy có cả ngàn hàng vạn người còn đẹp hơn cô rất rất nhiều.
  Nghe nói thế, cô gái mở tròn đôi mắt nói:
  Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi,. Chú nói thử xem, chú đã gặp ai đẹp hơn tôi chưa, những người đẹp hơn tôi cậu tả coi như thế nào?
  Chú tiểu đáp:
  Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
  Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
  Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cữ chỉ đẹp.
  Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
  Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả, cúng dường chư Tăng Ni, đó là tâm hồn đẹp.
  Thấy người ta lâm nguy,sợ hãi mà nói lời an ủi, giúp đỡ, là ngôn ngữ đẹp
  Tánh nết đoan chánh, không một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp.
  Thấy người ta u tối, không hiếu biết, mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là trí tuệ đẹp.
  Phá vỡ màn vô minh và hướng dẫn chúng sinh vào con đường an vui, giải thoát đó là cái đẹp của sự từ bi..v.v...!
  Đó là những cái đẹp vĩnh hằng, tối thắng mà các cõi Trời (thần thánh) đều phải tán thán.
  Còn cái đẹp Hoa Hậu của cô chỉ là cái đẹp bình thường sớm nở tối tàn và chỉ mang tính tạm thời, cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt... xoay vần trong vòng sanh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, nếu đem so với những cái đẹp kia thì không có chi để đáng tán dương cả...!
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người