Cảm ơn người tổn hại ta

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí ta, vượt qua được thử thách. Đối với người tổn hại, ta nếu ta sanh tâm oán hận trả thù vậy thì hết công đức, thì phiền phức vô cùng.

  [​IMG]
  Tại sao vậy?, vì chắc chắn bạn rơi vào ba đường khổ, đời sao oan oan tương báo trả thù lẫn nhau không bao giờ chấm dứt, hai bên đều nhận lấy khổ đau, khổ đau này không phải một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp hà tất phải như thế.
  Nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ, thành tựu đức hạnh chính mình, cũng sẽ mang lại công đức cho họ. Vì sao vậy, vì không có họ đức hạnh của ta chưa trải qua thử thách, họ đến để khảo nghiệm ta đó mà, cần phải xem họ như Phật hay Bồ Tát.

  Thành tựu một đời của Thiện Tài Đồng Tử - Ngài tu như thế nào, chính là tu như thế đó. Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của ta, họ dùng thái độ cực ác đối đãi chúng ta, giống như người thầy, một người thầy nghiêm khắc, xem thấy bạn làm không vừa lòng, luôn muốn đánh bạn, la mắng bạn, dạy dỗ bạn, thầy giáo đấy.

  Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn đối đãi, tâm trí của bạn mới kiến lập và rèn luyện thân tâm thêm kiên định.

  Là những đệ tử sơ cơ của Đức Như Lai - chúng ta cố gắng học tập & hành trì nhé !


  _()_Nam Mô A Di Đà Phật_()_
  _()_Nam Mô A Di Đà Phật_()_
  _()_Nam Mô A Di Đà Phật_()_​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  23/7/15 Show
 3. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  24/7/15 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người