Edit Tags: Đền ở hồ Trúc Bạch dự kiến xây với giá 19 tỷ đồng thờ ai?

Multiple tags may be separated by commas.