Ðừng Chờ Ðến Lúc Khát Mới Ðào Giếng

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ai bảo mình lúc chưa bịnh,
  toàn làm việc hồ đồ,
  không biết lo gìn giữ thân.
  Bịnh hậu thủy tri thân thị khổ,
  Tử hậu phương tri thác dụng tâm.
  Nghĩa là:
  Bịnh rồi mới biết thân nầy khổ,
  Chết xong mới rõ lầm dụng tâm.​

  [​IMG]

  Ðây là bịnh thông thường của chúng sinh: Khi chưa bịnh thì thế gian nầy thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Ðến khi bịnh, không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân nầy mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ. Nên nói:
  Lâm nhai lạc mã thu cương vãng.
  Thuyền đáo giang tâm bổ lậu trì!
  Nghĩa là:
  Ngựa đến vực thẳm, thâu cương thì quá trể.
  Thuyền tới giữa dòng, vá lỗ chậm lắm thay!
  Ai bảo lúc chưa bịnh, cứ làm việc hồ đồ, không biết lo giữ gìn thân mình. Bịnh khổ như vậy, hà huống chuyện lớn sinh tử.
  "Tử hậu phương tri thác dụng tâm," chết rồi mới biết mình dùng tâm sai lầm. Bình thường mình không chịu kiểm điểm, đến khi xuống tới Diêm-vương mới biết rằng, lúc sinh tiền mình làm những chuyện không chính đáng, những chuyện sai lầm. Lúc sống thấy người tín sợ nhân quả, thì mình phỉ báng, nói rằng họ mê tín; cười cho là họ ngu si. Bây giờ có hối hận thì đã muộn rồi! Sự đau khổ trong núi kiếm và vạc dầu như thế nào, tự mình chiêu cảm lấy. Cho nên "Ngựa khi đã tới bờ vực thẳm mới gò cương thì quá trể. Thuyền đến giữa dòng rồi mới vá chỗ thủng thì quá chậm." Cho nên ai kêu mình không chịu chuẩn bị tương lai.
  Vì thế Chu Tử nói rất hay: "Nghi vị vũ nhi trù mâu, vật lâm khát nhi quật tĩnh." Nghĩa là khi trời chưa mưa thì mình phải lo sắp đặt trước; thí dụ như sửa mái nhà. Khi chưa mưa xuống mình phải mau mau chuẩn bị đối phó những chuyện sẽ xảy ra lúc trời mưa. Như ở miền bắc Trung Hoa vì những cửa sổ làm bằng giấy, nên trước khi mưa, cửa sổ cần dán kín. Nếu cửa không dán kỹ trời mưa sẽ ướt đồ vật bên trong. Ðợi mưa mới đi dán cửa sổ thì đã quá muộn rồi. Ðừng chờ tới lúc khát rồi mới đào giếng. Như những người ở nơi xa xăm không có ống nước dẫn nước lại, họ phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề cung cấp nước. Không phải chờ đến lúc khát rồi mới đi đào giếng; như vậy thì quá trể.
  Mình học Phật Pháp, Nhân Quả cũng vậy, phải hiểu rằng mọi sự vô thường, không ai thoát được cái chết. Tại sao mình không lo chuyện hạ thủ công phu để giải quyết cái chết? Cho nên:
  Nhược yếu nhân bất tử,
  Tiên hạ tử công phu.
  Nghĩa là:
  Mình nếu muốn không chết,
  Thì phải tu hết mình.
  "Tử công phu" (tu hết mình), có nghĩa là giống như ngày hôm nay mình đả thất, thứ nhất là cầu thế giới hòa bình; thứ hai là vì chuyện về sau của chính bản thân mình. Thế cũng giống như chưa mưa mà mình đã chuẩn bị trước. Mình đả thất thì năm nào cũng phải tham gia, không thể gián đoạn, như vậy mới có thể kết được đại nhân duyên.
  Tu Ðạo chi nhân tâm mạc nghi,
  Nghi tâm nhất khởi tiền đồ mê.
  Nghĩa là:
  Lòng người tu Ðạo chớ ngờ nghi,
  Nghi ngờ nổi dậy liền mờ mê.
  Nghĩa là người tu Ðạo chớ có tâm nghi ngờ, khi lòng nghi nổi dậy thì đi vào sự mê mờ. Chúng ta nên nghe lời của thiện-tri-thức (chân chính), không nên có lòng nghi ngờ. Thí dụ như thiện-tri-thức nói tu hành cần phải có khổ công, thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để nhất định sẽ được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Do đó mình phải thường nghe lời chỉ dạy của bậc thiện-tri-thức (chân chính). Nếu vị đó dạy mình "tin nhân quả báo ứng (thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo)" thì mình nhất định phải theo đó mà tin; nếu vị ấy dạy mình "đừng buông lung" thì mình không được buông lung, đó là yếu quyết của việc tu Ðạo vậy.
  Như đã nói trên: "Bịnh rồi mới biết thân này khổ." Bởi vì con người mà không trải qua một cơn bịnh khổ thì không chịu phát tâm tu hành đâu. Do vậy, kẻ chưa bịnh thì không hiểu sự thống khổ.
  Lại có câu rằng: "Phú quý tu đạo nan." Nghĩa rằng người giàu tu đạo rất khó, bởi vì việc gì cũng như ý cả thì làm sao họ nghĩ đến chuyện tu. Do đó nghèo với bịnh là thứ trợ duyên cho việc tu Ðạo. Bịnh đến thì mình đừng âu lo, nghèo khốn cũng chớ ưu sầu. Có bài kệ như sau:

  Ngã kiến tha nhân tử,
  Tử tâm nhiệt như hỏa,
  Bất thị nhiệt tha nhân,
  Tiệm tiệm luân đáo ngã.
  Nghĩa là:
  Ta thấy người ấy chết,
  Lòng ta nóng như lửa,
  Chẳng phải nóng cho người,
  Mà từ từ lửa tới ta.​

  Nghèo khốn hay bịnh hoạn hẳn nhiên giúp mình trưởng dưỡng tâm tu Ðạo. Cũng như khi thấy người khác nghèo khốn, bịnh khổ, già chết, mình cũng phải phát tâm như thế. Ðời người giống như: "Trường giang, hậu lãng thôi tiền lãng." Nghĩa là "Sông Trường giang, sóng sau đẩy sóng trước."Lúc còn sống Nếu mình kịp thời phát nguyện vãng sanh thì sống hướng thiện và lúc gần chết, mình sẽ có sự chuẩn bị.
  Chứ không vậy như vậy thì lúc cận kề cái chết mình hoảng sợ không biết cách đối phó. Giống như đất nước nếu không trải qua một cơn biến loạn thì nhân dân chỉ thích sống trong cảnh sung sướng an lạc, không màng đến chuyện bảo vệ đất nước.
  Tinhtam.vn​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người