Giải trừ nghiệp chướng, tưởng khó mà dễ

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Con người sống ở trên đời không tránh khỏi những chấp niệm, những sai sót. Phật dạy cách tiêu tan nghiệp chướng, vượt qua những khổ ải thường tình, cảnh tỉnh tội lỗi.

  [​IMG]
  Phật giáo tin rằng, cách tiêu tan nghiệp chướng tốt nhất chính là bỏ qua vọng tưởng, phân biệt, chấp nhất. Học Phật thành tâm, vô luận là chịu uất ức gì cũng không oán trời trách đất. Vì oán nghiệp chính là nghiệp chướng. Vui mừng hoan hỉ trước những lời trách hận của người khác thì cũng là tự mình tiêu tan đi nghiệp chướng của bản thân.

  Đối với người oán hận ta, hãy quan tâm cùng trợ giúp, oan kết tự nhiên hóa giải. Ta giúp người khác vô điều kiện, cầu cầu danh cũng chẳng cầu lợi thì tự khác tích phúc cho bản thân. Học Phật có thể nhẫn nhục, có thể bao dung thì nghiệp chướng tan biến như mây khói. Người oán hận ta thì là người tự tạo nghiệp chướng. Còn ta đối với oán hận của người mà bình tĩnh và mở lòng thì tránh được oán nghiệp.

  Nghiệp chướng căn bản là phiền não, mà nguyên nhân không gì khác ngoài tư lợi, ham danh ham lợi nên tham, sân, si, vướng phải dục trần, tự gây rắc rối, chính là tạo ác nghiệp. Vượt qua phiền não của bản thân chính là cách giải thoát ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh thì nghiệp ác càng tiêu tan, tâm càng phiền não thì nghiệp ác càng tích tụ.

  Vì thế, bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân, là phương pháp tạo nghiệp lành tốt nhất, đơn giản nhất.
  Nghiệp chướng phải tiêu trừ thì phúc tuệ mới tăng lên. Niệm Phật, hướng Phật, giữ tâm thanh tịnh, hướng đến Phật pháp, tu thân an lạc là cách để giải trừ oán nghiệp, mang con người đến với những sự tốt lành. Niệm Phật thì không vọng tưởng, cũng không nhiều lời, tất không sinh nghiệp chướng.

  [​IMG]
  Tính tình không tốt, thường thường sinh bệnh, tâm không từ bi, đều là nghiệp chướng. Mỗi ngày, hãy sống thật chân tâm, thật hiền đức, biết bao dung với kẻ ác, đồng cảm với người thiện, tự mình tìm thấy tính đúng đắn trong lối sống của mình thì không bao giờ sợ quả báo. Người khác hành thiện, mình cũng hành thiện, người khác hành ác, mình vẫn hành thiện, ấy mới là phương pháp tiêu trừ tai họa chân chính nhất.
  Trình Trình - Theo Lịch Ngày Tốt
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người