Hạnh phúc khổ đau không do vận mạng

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Thông thường, các bạn khi thấy một người nào đó thành công, thì đi nghiên cứu xem họ làm thế nào mà được thành công? Cố gắng mà học tập với họ, học được một vài phần rồi cũng không kiếm được ra tiền.

  [​IMG]
  Do nguyên nhân gì vậy? Trong mạng không có thì làm gì có thể học ra được? Cho nên:
  bạn mong muốn phát tài, Phật dạy chúng ta phải tu bố thí tiền tài vật chất;
  bạn hy vọng được thông minh trí tuệ thì bạn phải tu bố thí pháp, bố thí kiến thức, bố thí sự hiểu biết của mình không che dấu;

  Mong muốn khỏe mạnh sống lâu thì bạn phải tu bố thí sự không sợ hãi không lo lắng cho người. tạo sự an tâm, sự bình yên cho người. Nếu bạn không chịu tu nhân thì làm gì có được quả báo? lời Phật dạy rõ ràng như thế.
  Không thể nói chúng ta cầu Phật thì Phật có thể bảo hộ chúng ta thăng quan phát tài, không hề có đạo lý này. Nếu như cầu Phật, Phật liền bảo hộ bạn, thì chẳng phải là đã đem định luật nhân quả đánh đổ mất rồi sao. Phật cũng không có năng lực đánh đổ được định luật nhân quả.
  Năng lực của Phật là dạy chúng ta tu nhân chứng quả, đó gọi là “trồng nhân thiện, được quả thiện”.

  Nếu như người đã được thiện quả, thông đạt đạo lý này, lại chịu tu bố thí, vậy phước báo của họ sẽ rất lớn, càng ngày càng thù thắng, không chỉ phước báo một đời này họ hưởng không hết, mà phước báo đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết.
  __Pháp sư Tịnh Không__​
   
  thuyền bát nhã thích bài này.

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người