Hành trì Chú Đại Bi

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  "Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì.

  [​IMG]
  Lúc ấy, sẽ có Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỉ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỉ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện thần, Long vương, Kim cang mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ".

  Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường,
  -> Quan trọng nhất là cảnh trong TÂM của các bạn.
  + Nơi tịnh thất có thể ở trên chùa hoặc ở nơi nào yên tĩnh, không có thị phi, nơi mà bạn cảm thấy an lành.
  +Tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch . các bạn nên thực hiện điều này
  +Treo phan đốt đèn, dùng hương hoa hoặc ở nơi nào không khí trong lành // cùng các thứ ăn uống để cúng dường --- các bạn thấy một bát cơm của người nghèo với một bát cơm của người giàu có cho bạn khi bạn đói điều nào sẽ khiến bạn cảm thấy lưu tâm hơn. Cúng dường không thể hiện bằng vật chất mà bằng sự kính trọng, tôn kính của các bạn ví như trong vườn có bông hoa đẹp bạn cẩn thận chọn lựa, lại hoặc ra chợ tự tay chọn lựa cẩn thận những bông hoa cúng để cúng dường hay là làm đồ thờ vậy sẽ ý nghĩa hơn bất kì hoa thơm, cây lạ từ khắp thế giới nhưng lại sửa soạn qua loa.
  + Buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác điều này nói về sự tập trung của các bạn. Nếu không vậy thì các bạn sẽ chuyển sang đọc rồi.
  Các bạn nên chú tâm vào một điều gì đó. Có thể như dưới đây
  Khi các bạn tụng Chú Đại Bi hãy nên biết thế gian vô thường, chẳng biết thân này sẽ ra đi lúc nào, người thì còn bề trên cần phụng dưỡng, người thì còn vợ còn chồng, người thì còn bề dưới cần chăm lo..
  Lại nữa các bạn hãy quán tưởng tới những cảnh ngộ khó khăn, như vậy bạn không chỉ đọc tụng Chú Đại Bi ở nơi bạn mà còn ở nơi đang chịu cảnh khổ, nếu có thể bạn hãy hướng tới cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, bất cứ nơi đâu bạn thấy khổ mà tụng niệm nhé. Chẳng những nơi bạn mà cả những thế giới đấy được hưởng lợi ích bởi vì CHÚ ĐẠI BI chẳng thể ngăn ngại, sự vi diệu của CHÚ ĐẠI BI sẽ ở bất cứ nơi đâu bạn muốn!
  Tĩnh Tâm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người