Hồi hướng phước có hiệu quả?

Thảo luận trong 'Tư vấn phật pháp'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  - Thưa đại đức! Khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai Tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?

  [​IMG]
  - Có số được, có số không, tâu đại vương!

  - Xin cho biết nguyên cớ?

  - Tâu, vâng! Nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc... sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muông thú... thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được.

  Còn nữa, các loại a-tu-la, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy... cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattù pajìvì - tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác - mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. [*]
  [*] Thật ra, có một số chư thiên, thọ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước - thì sự hồi hướng vẫn có hiệu quả (Dịch giả).

  - À, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sanh làm ngạ quỷ Paradattù pajìvì thì sự bố thí, cúng dường, tốn tiền bạc, tốn công sức sẽ trở nên vô ích, phải vậy không, đại đức?

  - Không, vẫn có lợi ích. Phước báu ấy sẽ không tiêu mất. Chính người làm phước được hưởng phước báu ấy.

  - Xin đại đức giảng cho nghe.

  - Tâu, vâng! Ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu thịt cơm bánh v.v... để đãi đằng bà con quyến thuộc của mình. Vì một lý do nào đó, những người kia không đến, thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về phần ai, đại vương?

  - Hoàn về cố chủ.

  - Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác. Cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng lối nào hở đại vương?

  - Lối cũ thôi!

  - Cũng tương tự thế. Phước báu gởi đi các nẻo không được, không ai thọ nhận thì phải trở về lối cũ, trở về chủ của nó, đại vương!

  - Rõ lắm rồi. Sàdhu!

  *
  Trích từ: Mi Tiên Vấn Ðáp(Milinda Panha)
  Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)
  Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. khunguyen849
  This message by khunguyen849 has been removed from public view. Deleted by admin, 16/2/16.
  5/2/16 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người