Edit Tags: Khoan dung với người khác chính là để lại cho mình một lối thoát, một đường lùi

Multiple tags may be separated by commas.