Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

  1. Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo;
  Nếu với ý ô nhiễm,
  Nói lên hay hành động,
  Khổ não bước theo sau,
  Như xe, chân vật kéo.

  [​IMG]

  2. Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo;
  Nếu với ý thanh tịnh,
  Nói lên hay hành động,
  An lạc bước theo sau,
  Như bóng, không rời hình.

  [​IMG]

  3. Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.

  [​IMG]

  4. Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Không ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù được tự nguôi.

  [​IMG]

  5. Với hận diệt hận thù,
  Ðời này không có được.
  Không hận diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.

  [​IMG]

  6. Và người khác không biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai hiểu được
  Tranh luận được lắng êm.

  [​IMG]

  7. Ai sống nhìn tịnh tướng,
  Không hộ trì các căn,
  ăn uống thiếu tiết độ,
  biếng nhác, chẳng tinh cần.
  Ma uy hiếp kẻ ấy,
  như cây yếu trước gió.

  [​IMG]

  8. Ai sống quán bất tịnh,
  Khéo hộ trì các căn,
  ăn uống có tiết độ,
  Có lòng tin, tinh cần,
  Ma không uy hiếp được,
  Như núi đá, trước gió.

  [​IMG]

  9. Ai mặc áo cà sa.
  tâm chưa rời uế trược,
  không tự chế, không thực,
  không xứng áo cà sa

  [​IMG]
  10. Ai rời bỏ uế trược,
  giới luật khéo nghiêm trì,
  tự chế, sống chơn thực,
  thật xứng áo cà sa.

  [​IMG]

  11. Không chân, tưởng chân thật,
  chân thật, thấy không chân:
  chúng không đạt chân thật,
  do tà tư, tà hạnh.

  [​IMG]

  12. Chân thật, biết chân thật,
  Không chân, biết không chân:
  chúng đạt được chân thật,
  do chánh tư, chánh hạnh.

  [​IMG]

  13. Như mái nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập.

  [​IMG]

  14. Như ngôi nhà khéo lợp,
  Mưa không xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm khéo tu,
  Tham dục không xâm nhập.

  [​IMG]

  15. Nay sầu, đời sau sầu,
  Kẻ ác, hai đời sầu;
  Nó sầu, nó ưu não,
  Thấy nghiệp uế mình làm.

  [​IMG]

  16. Nay vui, đời sau vui,
  Làm phước, hai đời vui,
  Nó vui, nó an vui,
  Thấy nghiệp tịnh mình làm.

  [​IMG]

  17. Nay than, đời sau than,
  Kẻ ác, hai đời than,
  Nó than: ‘Ta làm ác’
  Ðọa cõi dữ, than hơn.

  [​IMG]

  18. Nay sướng, đời sau sướng,
  Làm phước, hai đời sướng.
  Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,
  Sanh cõi lành, sướng hơn.

  [​IMG]

  19. Nếu người nói nhiều kinh,
  Không hành trì, phóng dật;
  Như kẻ chăn bò người,
  Không phần Sa môn hạnh.

  [​IMG]

  20. Dầu nói ít kinh điển,
  Nhưng hành pháp, tùy pháp,
  Từ bỏ tham, sân, si,
  Tĩnh giác, tâm giải thoát,
  Không chấp thủ hai đời,
  Dự phần Sa môn hạnh.

  [​IMG]
  Nguồn: TinhTam.vn​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người