Kinh Pháp cú qua hình chú Tiểu

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  "Kinh Pháp Cú" là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. "Pháp" có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. "Cú" là lời nói, câu kệ.

  "Pháp Cú" là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên "Kinh Pháp Cú" còn được gọi là "Kinh Lời Vàng" hoặc "Lời Phật Dạy". Mỗi bài kệ trong từng phẩm đều chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong phú.

  Dưới đây, là những câu kệ được lượt trích và hình chú tiểu rất dể thương:

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [parsehtml]<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <!-- tt-t?ng h?p -->
  <ins class="adsbygoogle"
  style="display:block"
  data-ad-client="ca-pub-6172914585454732"
  data-ad-slot="5491054404"
  data-ad-format="auto"></ins>
  <script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  </script>[/parsehtml][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người