Kinh sám hối hồng danh

Thảo luận trong 'Tụng Kinh Phật'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Kinh sám hối hồng danh do Đại Đức Thích Hạnh Tuệ Tụng

  Chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám hối :

  Nguyện nhờ oai đức Tam tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ đề,trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.

  Nghe Đại Đức Thích Hạnh Tuệ tụng:

  Nam Mô A Di Đà Phật

   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. halantrang83
  This message by halantrang83 has been removed from public view. Deleted by admin, 11/7/19.
  16/1/18 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người