Làm thế nào cảm hóa người nhà học Phật

Thảo luận trong 'Tư vấn phật pháp'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Hỏi: Con vừa gặp được pháp môn Tịnh Độ liền hoan hỷ tin tưởng, thọ trì, và nghĩ đủ mọi cách giới thiệu cho những thân nhân, gia quyến chưa tiếp xúc với Phật pháp, nhưng họ không hứng thú với băng đĩa, kinh sách mà con đưa cho, người thì từ chối xem, người thì nói là không có thời gian. Con nên làm thế nào đây?

  [​IMG]
  Đáp: Quý vị tiếp xúc với pháp môn Tịnh Độ, đạt được những lợi ích về thân và tâm nhờ tu trì niệm Phật, từ đó hy vọng người nhà của mình cũng có thể tin tưởng pháp môn này. Tâm nguyện của bạn rất tốt, nhưng phải quán sát thời tiết, nhân duyên, không thể hành động một cách khinh suất. Thông thường, người chưa từng tiếp xúc với Phật giáo, xưa nay đều đánh giá tiêu cực về Phật giáo. Vì họ hiểu lầm sâu sắc, nên việc họ không hứng thú khi bạn nhiệt tình tặng băng đĩa, kinh sách Phật giáo cho cũng là điều có thể đoán biết được. Không những trước mặt họ nói không có thời gian, mà sau lưng có thể còn bàn tán rằng sao bạn lại mê tín vào tôn giáo như thế. Vì vậy, không thể hấp tấp, vội vàng, phải từ từ dẫn dắt họ. Trước hết, phải làm cho họ hiểu Phật giáo từ góc độ tri thức, không nên lập tức giới thiệu một Phật giáo mang nặng sắc thái tín ngưỡng và tu hành. Vì như thế có thể họ sẽ tự hỏi: Nếu tiếp nhận tín ngưỡng Phật giáo, tôi có bị hạn chế quá nhiều hay không? Phật dạy ít muốn biết đủ, đi học Phật trong cái thời đại cạnh tranh này, bát cơm của tôi có còn hay không?... Bởi có rất nhiều nghi hoặc, nên đương nhiên họ sẽ từ chối tiếp nhận Phật pháp bằng vô vàn lý do khác nhau.
  Do đó, quý vị nên dùng phương tiện thiện xảo, đầu tiên phải lấy sự ham muốn để dẫn dắt họ, nói với họ về những điều tốt đẹp của việc học Phật đối với thế gian. Ví dụ như: học Phật có thể làm cho nội tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở, thân thể khỏe mạnh; học Phật có thể làm cho việc làm của chúng ta được tốt đẹp hơn… Từ phương diện này dần dần dẫn dắt họ vào đạo. Nếu cơ duyên của người nhà chưa đến thì nên kiên nhẫn chờ đợi. Quan trọng nhất là bạn tự mình phải học Phật đúng như pháp, phụng trì tịnh nghiệp tam phước, nâng cao phẩm cách tinh thần và tố chất tổng thể. Người nhà thấy bạn sau khi học Phật, mọi phương diện đều thay đổi tốt đẹp, sẽ nảy sinh tình cảm tốt đối với Phật pháp, và cũng sẽ phát khởi ý muốn tiếp xúc với Phật pháp. Nếu sau khi bạn học Phật, vẫn đầy rẫy phiền não, đến làm một người tốt cũng không được, thì người nhà sẽ không nghe theo lời bạn. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Chỉ cần bạn chân thành học Phật và cầu nguyện Phật A Di Đà từ bi gia hộ, cuối cùng cũng sẽ cảm hóa được người nhà cùng học Phật với bạn.
  Thích Đại An​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người