Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp

Thảo luận trong 'Cầu nguyện'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp
  [​IMG]

  Kính lạy Mười phương Phật
  Kính lạy Mười phương Pháp
  Kính lạy Mười phương Tăng
  Xin chứng giám lòng con
  Với tất cả tâm thành
  Dâng lên lời khấn nguyện
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng tôn kính vô biên
  Hơn núi biển mông mênh
  Dâng lên Mười phương Phật
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng thương yêu không cùng
  Trải thế giới tam thiên
  Đến chúng sinh vô tận
  Xin cho khắp muôn loài
  Sống yên lành bên nhau
  Không ganh ghét oán thù
  Không chiến tranh giết chóc
  Xin cho kẻ bất thiện
  Biết tin có luân hồi
  Có nghiệp báo trả vay
  Để hồi đầu hướng thiện

  Xin kẻ mù được sáng
  Kẻ điếc lại được nghe
  Kẻ nghèo được ấm no
  Kẻ ốm đau bình phục
  Xin cho loài cầm thú
  Thoát được nghiệp ngu si
  Tái sinh vào cõi người
  Biết tu theo Phật Pháp
  Các vong linh vất vưởng
  Trong cõi giới u huyền
  Thoát nghiệp đói triền miên
  Quy y và siêu thoát
  Xin cho nơi địa ngục
  Chúng sinh đang đọa đày
  Khởi được tâm từ bi
  Để xa lì ảnh khổ
  Cúi xin Mười Phương Phật
  Chư Bồ Tát Thánh Hiền
  Đem chánh pháp thiêng liêng
  Sáng soi nghìn thế giới
  Cho chúng con mãi mãi
  Dù sinh về nơi đâu
  Đều gặp pháp nhiệm mầu
  Để nương theo tu tập

  Cho con biết khiêm hạ
  Biết tôn trọng mọi người
  Tự thấy mình nhỏ thôi
  Việc tu còn kém cỏi
  Cho tay con rộng mở
  Biết san sẻ cúng dường
  Biết giúp đỡ yêu thương
  Đến những người khốn khó
  Xin cho con bình thản
  Trước nghịch cảnh cuộc đời
  Dù bị mắng bằng lời
  Hay bằng điều mưu hại
  Xin tâm con sung sướng
  Khi thấy người thành công
  Hoặc gây tạo phước lành
  Như chính con làm được
  Cho con biết im lặng
  Không nói lỗi của người
  Chỉ lặng lẽ dùng lời
  Cầu cho người hết lỗi
  Xin vòng dây tham ái
  Rời khỏi cuộc đời con
  Để cho trái tim con
  Biết yêu thương tất cả

  Cúi lạy Mười Phương Phật
  Đau khổ đã nhiều rồi
  Vô lượng kiếp luân hồi
  Đắng cay và mỏi mệt
  Nay con dâng lời nguyện
  Giải thoát, quyết tìm về
  Giác ngộ, quyết lìa mê
  Độ sinh, đền ơn Phật
  Xin cho con giữ vững
  Được chí nguyện tu hành
  Không một phút buông lơi
  Không một giờ xao lãng
  Xin vẹn toàn giới hạnh
  Với thiền định lắng sâu
  Với trí tuệ nhiệm mầu
  Xóa tan dần chấp ngã
  Xin cho con tỉnh táo
  Không kiêu mạn tự hào
  Dù tu tiến đến đâu
  Vẫn tự tìm chỗ dở
  Nguyện cho con đi mãi
  Không đứng lại giữa đường
  Đến tuyệt đối vô biên
  Tâm đồng tâm Chư Phật
  Rồi trong muôn vạn nẻo
  Của sinh tử luân hồi
  Con mãi mãi không thôi
  Độ sinh không dừng nghỉ
  Cúi lạy Mười Phương Phật
  Xin chứng giám lòng con
  Lời khấn nguyện sắt son
  Dâng lên ngôi Tam Bảo

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Tĩnh Tâm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người