Luật nhân quả và cách thay đổi số mệnh

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  (Mọi người nên đọc để biết cách thay đổi số phận của mình theo quan điểm đạo Phật để cuộc sống trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn)

  [​IMG]
  Đức Phật bảo rằng người ta trên thế gian này có hai thứ nghiệp báo:

  Thứ nhất là ‘dẫn nghiệp’, dẫn dắt bạn đầu thai trong mười pháp giới . (Chú thích: mười pháp giới gồm có: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, A tu la, Người, Súc sanh, Ngạ quỷ, và Ðịa ngục).

  Dẫn nghiệp này tức là ngũ giới, thập thiện.

  Trong đời quá khứ tu ngũ giới thập thiện, tu rất tốt, nghiệp lực này dẫn dắt bạn đến thọ sanh trong loài người.

  Sanh vào nhà ai, ai làm cha mẹ của bạn là do duyên phận mà định.

  Cái duyên này rất phức tạp nhưng không ngoài bốn loại :

  báo ân,
  báo oán,
  đòi nợ,
  trả nợ.

  Nếu là báo ân thì con bạn sẽ là con hiếu cháu ngoan, bản tánh bẩm sanh là tốt.

  Nếu là báo oán thì tương lai sẽ làm cho bạn nhà tan cửa nát, nó đến để báo thù.

  Nếu là đòi nợ thì bạn vui vẻ nuôi nấng, cung phụng nó, đến lớn nó sẽ chết. Tiền bạn nuôi cho nó lớn lên đều là tiền thiếu nó, nó đòi hết thì ra đi.

  Nếu là trả nợ thì nó đến chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc những thứ nhu yếu trong lúc tuổi già, nhưng nó không có tâm cung kính, tâm hiếu thuận.

  Nếu không phải là bốn thứ quan hệ này thì sẽ không sanh vào nhà bạn.

  Sau khi hiểu rõ rồi, chuyển biến những thứ nghiệp duyên này thành pháp duyên, như vậy là giác ngộ.

  Không kể là bạn sanh vào cõi này như thế nào, chúng ta đều khuyên bạn niệm Phật, đều khuyên bạn học Phật, khuyên bạn tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, như vậy là chuyển biến nghiệp duyên từ đời trước thành pháp duyên, oán nợ hận thù hoàn toàn tiêu mất, đây là trí huệ chân thật. Thứ hai là ‘mãn nghiệp’.

  Sau khi chúng ta được thân người, sự hưởng thụ trong đời này, những của cải tiền bạc có được trong đời này, công danh địa vị trong xã hội đều là từ quả báo của đời quá khứ tu thiện hoặc làm ác.

  Bố thí tài vật là nhân, được giàu sang là quả báo;

  Bố thí pháp là nhân, được thông minh trí huệ là quả báo;

  Bố thí vô uý (giúp cho người khác một cách vô điều kiện) là nhân, được khỏe mạnh sống lâu là quả báo.

  Nếu làm đủ ba thứ bố thí này, quả báo của bạn sẽ vô cùng đầy đủ, viên mãn, bạn sẽ có giàu sang, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, và sống lâu.

  Tuy nhiên chúng ta thấy có nhiều người giàu sang nhưng không có thông minh, trí huệ, thậm chí chưa học đến tiểu học, nhưng cơ duyên của họ rất tốt, rất nhiều học sinh đại học và bác sĩ làm việc cho họ.

  Họ làm người chủ, nhân viên thuộc hạ đều ra sức làm việc cho họ, những nhân viên này đến là để báo ân, trả lại nợ đời trước thiếu họ.
  Vì vậy cho nên người ta tu thiện tích đức thì mãn nghiệp sẽ tốt.

  Trong đời quá khứ tu không đủ thì đương nhiên mọi việc trong đời này đều khó khăn.

  Sau khi bạn hiểu được Phật pháp rồi nỗ lực hết lòng tu học vẫn còn kịp.

  Nếu thật hết lòng nỗ lực đi làm, ba năm sau quả báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi.

  Nhất định là có thể thay đổi được số mệnh. Nếu chúng ta có tâm thiện, hành động thiện, quả báo sẽ càng ngày càng tốt đẹp và càng thù thắng ;

  Nếu chúng ta có tâm không thiện, hành vi không thiện, tuy là có phước báo, phước báo này cũng bị tổn hao, thời gian hưởng phước rút ngắn lại, khi phước hưởng hết rồi thì ác nghiệp sẽ hiện ra.

  Chúng ta xem trong xã hội hiện nay có rất nhiều nhà giàu có, buôn bán không được mấy năm thì sập tiệm, đây là vì trong đời quá khứ có phước báo nhưng đời này không làm việc thiện nên phước báo rất dễ dàng hưởng hết.

  Những đạo lý này chúng ta cần phải hiểu rõ.
  Tĩnh Tâm Sưu tầm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người