Edit Tags: Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Multiple tags may be separated by commas.