Phật âm - Nhạc niệm Phật (Tiếng Hoa)

Thảo luận trong 'Nhạc, Video Nhạc Phật, Niệm Phật'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Nệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về danh hiệu Phật ("Nam Mô A Di Đà Phật" hay "A Di Đà Phật"), hoặc hình dung tướng tốt và công hạnh của Phật. NIỆM PHẬT có nghĩa là phải dùng Tâm Hiện Tại mà niệm, tránh trường hợp miệng niệm mà tâm lại nghĩ tưởng chuyện khác.

  Nam Mô A Di Đà Phật


  Niệm Phật để suy nghĩ đến tướng tốt đức hạnh của chư Phật mà noi theo tu tập, tự nhũ luôn sửa đổi để tâm tính ngày càng tốt hơn. Phật làm tâm hồn lắng dịu, bỏ dần tính ác, phát triển hạnh lành, quên đi đau buồn sợ hãi, đời sống được an vui, đem lại thiện nghiệp cho mình và mọi người.
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người