Phật dạy 10 phương pháp để có phước đức bền lâu

Thảo luận trong 'Tin phật giáo mỗi ngày'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Phật chỉ dạy mười phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời người trong hiện tại và mai sau...

  Tôi được nghe như vầy một thời Thế tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya bổng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:

  Chư Thiên cùng nhân loại làm thế nào để được sống bình yên và hạnh phúc? Kính xin Thế tôn chỉ dạy.

  [​IMG]
  Hình minh họa

  Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy mười phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời người trong hiện tại và mai sau:

  1-Phương pháp thứ nhất là

  Luôn gần gũi người hiền

  Lánh xa kẻ xấu ác

  Tôn kính bậc đáng kính

  Là phước đức lớn nhất.

  2-Phương pháp thứ hai là

  Biết chọn môi trường tốt

  Để làm các việc lành

  Cùng hướng về đường thiện

  Là phước đức lớn nhất

  3-Phương pháp thứ ba là

  Siêng học lại giỏi nghề

  Biết giữ gìn đạo đức

  Biết nói lời ái ngữ

  Là phước đức lớn nhất.

  4-Phương pháp thứ tư là

  Biết hiếu dưỡng cha mẹ

  Thương yêu gia đình mình

  Lại làm nghề thích hợp

  Là phước đức lớn nhất.

  5-Phương pháp thứ năm là

  Sống vui vẻ bố thí

  Giúp gia đình người thân

  Bình đẳng tùy theo duyên

  Là phước đức lớn nhất.

  6-Phương pháp thứ sáu là

  Tránh không làm điều ác

  Không say sưa nghiện ngập

  Siêng năng làm việc lành

  Là phước đức lớn nhất.

  7-Phương pháp thứ bảy là

  Biết khiêm cung lễ độ

  Để học hỏi điều hay

  Nhớ ơn và biết đủ

  Là phước đức lớn nhất.

  8- Phương pháp thứ tám là

  Biết kiên trì phục thiện

  Thân cận bậc hiền Thánh

  Siêng năng cùng tu học

  Là phước đức lớn nhất.

  9-Phương pháp thứ chín là

  Sống tinh cần tỉnh thức

  Biết quay lại chính mình

  Để sống đời giải thoát

  Là phước đức lớn nhất.

  10- Phương pháp thứ mười là

  Làm việc cùng mọi người

  Tâm không hề thay đổi

  Não phiền dứt, an nhiên.

  Là phước đức lớn nhất.

  Sau đó Phật xác định bằng một bài kệ:

  Ai sống được như vậy

  Ở đâu cũng hạnh phúc

  An nhiên và tự tại

  Vì phước đức vẹn toàn.

  Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đồng hoan hỷ vui vẻ cùng phát nguyện làm theo. Bản kinh Phước Đức ngắn gọn, súc tích, nghĩa lý rõ ràng có thể đưa vào kinh nhật tụng, để hàng Phật tử chúng ta đọc tụng hằng ngày.

  Duyên khởi để Thế Tôn ban pháp thoại này, phát xuất từ lời thỉnh cầu của một vị Trời mong muốn biết được cách thức thực hành gieo trồng phước đức nhằm xây dựng đời sống bình an hạnh phúc, trong hiện tại và mai sau.
  Sưu tầm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người