*** SÁM NIỆM PHẬT

Thảo luận trong 'Sám Hối'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  *** SÁM NIỆM PHẬT

  [​IMG]

  Một lòng giữ niệm Di Ðà,
  Phật danh sáu chữ thật là rất cao.
  Năng trừ tám vạn trần lao,
  Người đời nên sớm hồi đầu mới hay.
  Khuyên ai xin chớ mê say,
  Tịnh tâm niệm Phật việc gì cũng an.

  Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan,
  Muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình.

  Niệm Phật mở trí cao minh,
  Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào lòng.

  Niệm Phật cứu đặng tổ tông,
  Khỏi nơi biển khổ thoát vòng sông mê.

  Niệm Phật thân tộc đề huề,
  Một nhà sum hợp chẳng hề ghét nhau.

  Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau,
  Bao nhiêu tật bịnh mau mau hết liền.

  Niệm Phật có phước có duyên,
  Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà.

  Niệm Phật trừ đặng tà ma,
  Yêu tinh quỉ quái lánh xa ngàn trùng.

  Niệm Phật năng khử độc trùng,
  Các loài ác thú hóa hung làm hiền.

  Niệm Phật hết khùng hết điên,
  Có gương trí huệ có đàng quang minh.

  Niệm Phật khỏi sự bất bình,
  Sự người chẳng nhớ sự tình chẳng ưa.

  Niệm Phật cứu số long đong,
  No cơm ấm áo thung dung mãn đời.

  Niệm Phật cảm động khắp nơi,
  Ai ai cũng mến người người đều thương.

  Niệm Phật sanh dạ hiền lương,
  Từ Bi thì có, bạo cường thì không.

  Niệm Phật trời cũng thương lòng,
  Thường thường ủng hộ cả trong đêm ngày.

  Niệm Phật, Thần cũng kính vì,
  Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi.

  Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi,
  Như cây không gió nhánh chồi chẳng rung.

  Niệm Phật khỏi sự hãi hùng,
  Gian tà đạo tặc chẳng chung tới nhà.

  Niệm Phật giấc ngủ an hòa,
  Chiêm bao không có, niệm tà đều không.

  Niệm Phật oan trái trả xong,
  Nợ trần kiếp trước hết mong hết đòi.

  Niệm Phật trăm việc xong xuôi,
  Dầu sanh dầu tử cũng vui tấm lòng.

  Niệm Phật hết sự đèo bồng,
  Chẳng ham tài lợi, bỏ vòng công danh.

  Niệm Phật uế nhiễm chẳng sanh,
  Cái gương tâm tánh như vành trăng thu.

  Niệm Phật huờn đặng chơn tâm,
  Bao nhiêu nghiệp cảm tiêu trầm biển khơi.

  Niệm Phật chắc sống trọn đời,
  Khỏi vòng nước lửa khỏi nơi hung tàn.

  Niệm Phật thân thể bình an,
  Khỏi vương ách nạn, chết oan trên đời.
  Niệm Phật bổ đức các nơi,
  Phá tan địa ngục rã rời ma quân.

  Niệm Phật, Phật phóng hào quang,
  Các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu.

  Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu,
  Niệm đâu Phật đó phải cầu chi xa.

  Niệm Phật chắc Phật rước ta,
  Tây phương đã sẵn một tòa bông sen.

  Niệm Phật phải niệm cho chuyên,
  Thì bông sen ấy liền liền tốt tươi.

  Niệm Phật niệm niệm không rời,
  Tinh thần đã sớm dạo chơi Liên Trì.

  Niệm Phật lơ láo ích chi,
  Sen kia khô héo khó mà tốt tươi.

  Niệm Phật cần phải kỉnh thành,
  Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn.

  Niệm Phật như nước với trăng,
  Nước trong trăng tỏ, nước nhăn trăng lờ.

  Niệm Phật có lắm huyền cơ,
  Miễn đừng đem dạ nghi ngờ là xong.

  Niệm Phật giữ một tấm lòng,
  Di Ðà oai đức mênh mông biển trời.
  Ðức Phật biến hóa khắp nơi,
  Thương người cứu vớt những người trầm luân.
  Chí tâm niệm Phật tinh cần,
  Lâm chung hậu nhựt trọn phần vãng sanh.

  (sưu tầm)

  Chúc tất cả tỉnh tâm TU PHẬT!
  Diệu nam mô A Di Đà Phật _()_
  Đạo tràng TU PHẬT
   
  Last edited: 23/4/16
  cam chau nguyen thích bài này.

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người