Sư Phụ Dạy!

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Sư Phụ Dạy!
  Là đệ tử của Phật thì phải có trí tuệ. Dùng tuệ giác để soi đường đi. Đừng nhìn thấy hình tướng của Ng ta xấu xí hay nóng nảy mà sinh tâm coi thường... Xưa có một vị bồ tát tái sinh làm một thầy tu có giọng tụng kinh è è nghe rất khó chịu. Có một Ng đi qua nghe thấy khởi tâm coi thường" thầy gì mà tụng kinh như chó sủa... Và cuối cùng anh ta bị đoa thành chó"
  Muốn có tuệ thì hãy tu... Đọc kinh và tinh tam để phan biệt... Đừng bịt mắt đi trong đem coi chừng bị ngã..
  Cta nhìn thấy hình tướng Phật thì lạy... Cho dù họ tu đúng hay sai nhưng có tướng là ta đảnh lễ còn việc họ dạy ta cái gì đúng thì nghe ko thì bỏ ngoài tai...
  Trong kinh di giáo Phật dạy" mỗi cta hãy tự thắp đuốc để đi. Lấy Pháp của Phật làm trọng... Ko tin vào bất xứ một ai, ko nương vào bất cứ người nào...
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  23/7/15 Show
 3. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  24/7/15 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người