Tụng Chú Đại Bi 21 Biến, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ, rất hay

Thảo luận trong 'Tụng Kinh Phật'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Thần chú này do Bồ tát Quán Thế Âm nói ra và được chư Phật ấn chứng mà gần nhất là đức Thích Ca Như Lai Từ Phụ của chúng ta nghe và đức Thích Ca cũng ấn chứng.

  [​IMG]

  Chú Đại bi có nhiều tên khác nhau như: Quảng đại Viên mãn, Vô ngại Đại bi, Cứu khổ Đà la ni, Diên thọ Đà la ni, Mãn nguyện Đà la ni, Diệt ác thú Đà la ni, Phá ác nghiệp chướng Đà la ni, Tối siêu thượng Đà la ni...​

  Nam Mô A Di Đà Phật

   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. halantrang83
  This message by halantrang83 has been removed from public view. Deleted by admin, 11/7/19.
  19/1/18 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người