Edit Tags: Xét cho cùng, cuộc đời là của mỗi người, sống như thế nào là do tự bản thân lựa chọn

Multiple tags may be separated by commas.