Edit Tags: Có tiền hay không tiền đều làm được việc thiện, quan trọng nhất là ở tấm lòng và cái tâm

Multiple tags may be separated by commas.