Edit Tags: Đời người chỉ vỏn vẹn trong 8 câu, nếu hiểu sẽ sống rất bình yên

Multiple tags may be separated by commas.