Kinh Pháp Cú

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài.
  Ngài giảng dạy bằng lời nói chứ không viết sách. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thời các vị đại đệ tử của Đức Phật mới nhóm họp để đọc lại và ghi chép, kết tập những giáo pháp của Ngài. Các câu Pháp Cú được các vị đại đệ tử sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” theo như hình thức hiện nay để cho thích hợp với giới độc giả và người nghe. Kinh Pháp Cú cũng được tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên này.
  1. Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu
  2. Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật
   
  Last edited: 11/5/15

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  23/7/15 Show
 3. TEM5456367
  This message by TEM5456367 has been removed from public view. Deleted by admin, 24/7/15.
  23/7/15 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người